dr Monika Ciekot-Sołtysiak | Noc Naukowców

dr Monika Ciekot-Sołtysiak

Aktywność fizyczna ludzi w różnym wieku. Trening propriorecepcji. Zdrowotne skutki treningu wyczynowego. Wskaźniki osiągnięć sportowych.