Monika Reczuga | Noc Naukowców

Monika Reczuga

Doktorantka w Laboratorium Ekologii i Monitoringu Mokradeł (UAM). Jej zainteresowania naukowe obejmują różnorodność biologiczną i ekologię mikroskopijnych organizmów żyjących na torfowiskach. Szczególnym przedmiotem jej badań są ameby skorupkowe, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu torfowisk oraz są wykorzystywane do rekonstrukcji środowiska przyrodniczego.