Monika Skrobańska | Noc Naukowców

Monika Skrobańska

Wydziałowy koordynator programu AMU-PIE; Adiunkt w Zakładzie Chemii Koordynacyjnej na Wydziale Chemii UAM

Pani Monika Skrobańska jest adiunktem w Zakładzie Chemii Koordynacyjnej, Wydziału Chemii, gdzie zajmuje się związkami kompleksowymi opartymi na pochodnych tiouracyli. Ponadto jest wydziałowym koordynatorem programu AMU-PIE. Włochy to jej specjalność niechemiczna.