Patrycja Opalińska | Noc Naukowców

Patrycja Opalińska

Od najmłodszych lat przyroda była częścią jej życia, zawsze ją fascynowała i zadziwiała. Obecnie realizuję studia doktoranckie na Wydziale Leśnym w Katedrze Łowiectwa i Ochrony Lasu. Bada choroby odkleszczowe oraz ich wpływ na kondycję zdrowotną zwierząt leśnych. Prywatnie pozytywnie nastawiona do życia podróżniczka.