Paweł Dąbrowski | Noc Naukowców

Paweł Dąbrowski

Student historii ogólnej. Zainteresowania badawcze oscylują wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego, jego historii i znaczenia dla Europy środkowo – wschodniej. Członek Kujawskiej Braci Szlacheckiej, grupy rekonstrukcyjnej z Bydgoszczy, badającej i propagującej historię kultury sarmackiej oraz Koła Naukowego im. Gerarda Labudy – sekcji historii przedsiębiorczości, gdzie podejmuje problematykę europejskiej gospodarki XX wieku.