Paweł Matulewski | Noc Naukowców

Paweł Matulewski

Doktorant na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji UAM. Problematyka badawcza jego pracy doktorskiej dotyczy reakcji przyrostowych i anatomicznych systemów korzeniowych sosny zwyczajnej zachodzących pod wpływem procesów rzeźbotwórczych w obrębie obszarów pojeziernych. W pracy naukowej wykorzystuje metodę dendrochronologiczną opierającą się na analizie słojów rocznych drzew, ich pni i korzeni. Do zainteresowań badawczych doktoranta należy tematyka oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze, dendrologia, geomorfologia dynamiczna oraz geoturystyka.