Paweł Michalak | Noc Naukowców

Paweł Michalak

Doktorant w Zakładzie Bałkanistyki, Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Zainteresowania naukowe krążą wokół historii Bałkanów w dobie nowożytnej.