prof. dr hab. Ilona Czamańska | Noc Naukowców

prof. dr hab. Ilona Czamańska

Kierownik Zakładu Bałkanistyki Instytutu Historii UAM. Zajmuje się historią i kulturą Europy Południowo-Wschodniej od średniowiecza po czasy współczesne, a także historią i kulturą staropolską.