Prof. Marianna Michałowska | Noc Naukowców

Prof. Marianna Michałowska

Kierowniczka Zakładu Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka UAM oraz Studium Fotografii Profesjonalnej ASP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Doktorat w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, habilitacja na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą sfery wizualnej współczesnej kultury artystycznej (fotografia, studia miejskie). Jest autorką 3 monografii: „Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografii” (Rabid, Kraków 2004),  „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci” (Galeria i księgarnia f5, Kraków 2007), „Foto-teksty. Związki fotografii z narracją” (Wydawnictwo Naukowe UAM, Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu 2012), licznych artykułów i opracowań artystycznych. Autorka realizacji fotograficznych i kuratorka wystaw.