Renata Jastrząb | Noc Naukowców

Renata Jastrząb

Prodziekan ds. studenckich; samodzielny pracownik naukowy w Zakładzie Chemii Koordynacyjnej na Wydziale Chemii UAM

Pani Renata Jastrząb jest samodzielnym pracownikiem naukowym w Zakładzie Chemii Koordynacyjnej. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniami reakcji kompleksowania fosforylowanych pochodnych biocząsteczek oraz preparatyką materiałów podłożowych wykorzystywanych w spektroskopii SERS. Od września 2016 roku jest prodziekanem ds. studenckich Wydziału Chemii UAM. Bieganie to jej specjalność, oczywiście oprócz chemii koordynacyjnej.