Robert Kamieniarz | Noc Naukowców

Robert Kamieniarz

Kierownik Zakładu Łowiectwa. Monitoruje stan populacji zwierząt łownych w Polsce, a także bada zależności między zwierzętami, a środowiskiem. Szczególną estymą darzy cietrzewia i sarnę. Pasjonat staropolskich tradycji, w tym gry na rogu myśliwskim.