Róża Biegańska-Marecik | Noc Naukowców

Róża Biegańska-Marecik

Dr inż. Róża Biegańska-Marecik jest pracownikiem Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W dziedzinie technologii żywności wcale nie jest zielona, choć uwielbia zielony kolor. Jej praca naukowa skupia się na utrwalaniu zielonych warzyw liściastych, aby jak najdłużej zachowały swą barwę. Prywatnie mieszka z Rodziną w zielonym domu nad zielonym zbiornikiem wodnym.