Sofia Celewicz-Gołdyn | Noc Naukowców

Sofia Celewicz-Gołdyn

Od wielu lat interesuję się organizmami zamieszkującymi stawy, jeziora i morza, a w szczególności tymi, których nie widać „gołym okiem”. Obserwowanie pod mikroskopem różnokształtnych glonów planktonowych i drobnych bezkręgowców poruszających się w wodzie, jest dla mnie niezwykle fascynujące.