Sylwia Chudy | Noc Naukowców

Sylwia Chudy

Od roku 1997 jest asystentką w Katedrze Technologii Mleczarstwa na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Interesuje się produkcją i konsumpcją artykułów spożywczych, zmianami zachodzącymi w żywności podczas przechowywania oraz prawem żywnościowym. Prywatnie lubi żeglarstwo, wędrówki piesze i rowerowe. Jej hobby to praca w ogródku.