Tomasz Krystofiak | Noc Naukowców

Tomasz Krystofiak

Od 15 września 1994 r. dr inż. Tomasz Krystofiak jest zatrudniony w Katedrze Klejenia i Uszlachetniania Drewna (najpierw na stanowisku asystenta, a od 01.02.2003 r. adiunkta) na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poza pracą zawodową, w której jego specjalizacja obejmuje problematykę klejenia oraz uszlachetniania drewna i materiałów drewnopochodnych ma wiele zainteresowań. Do najważniejszych zaliczyć można grę w szachy, którą uprawia od ponad 30 lat. W ciągu dotychczasowej kariery zawodniczej uczestniczył 17-krotnie w zawodach rangi Mistrzostw Polski (najpierw juniorów, później branżowych – Akademickich, Leśników lub Nauczycieli), zajmując 2-krotnie 1 miejsce oraz wielokrotnie 2 i 3 pozycje w klasyfikacji końcowej. Od września 2003 r., decyzją Kierownika Studium Wychowania Fizycznego prowadzi zajęcia szachowe na macierzystej Uczelni. Największy sukces osiągnęła drużyna, w skład której wchodzili zarówno pracownicy, jak i studenci naszej Uczelni w 2006 r., która awansowała do rozgrywek II ligi seniorów. Poza tym w maju br. mieszana drużyna leśników i drzewiarzy, reprezentująca Związek Leśników Polskich w RP wygrała prestiżowy międzynarodowy turniej w Chorwacji. Gra w szachy pozwoliła rozwinąć mu takie cechy charakteru jak, sumienność, dążenie do celu oraz rozwinięcie pamięci, które są bardzo przydatne w pracy zawodowej. Podczas Nocy Naukowców postara się przedstawić wam szachy nie tylko jako dyscyplinę sportu, ale również jako grę, która posiada elementy sztuki.