Weronika Kulikowska | Noc Naukowców

Weronika Kulikowska

Studentka zainteresowana pobytem Rzymian na obszarze ziem polskich. Ma głowę pełną ciekawych pomysłów, które zaskakują prowadzących zajęcia i innych studentów. Zajmuje się chętnie ceramiką i sposobami jej tworzenia, stąd też idea przeprowadzenia zajęć związanych z badaniami naczyń pradziejowych przez archeologa.