dr Wojciech Jarosz | Noc Naukowców

dr Wojciech Jarosz

Absolwent dwóch poznańskich uczelni, tj. Akademii Wychowania Fizycznego (specjalność trenerska – piłka ręczna) oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Wydziału Biologii (specjalność biologia doświadczalna). Stopień doktora uzyskał w poznańskiej AWF. Zainteresowania badawcze dotyczą biologicznego skażenia środowiska (głównie geohelmintami), ogólnobiologicznych skutków inwazji zoonotycznych dla organizmu człowieka oraz wybranych aspektów genetyki człowieka. W chwilach wolnych czas spędza aktywnie – jego główne pasje to żeglarstwo (sternik morski), narciarstwo (instruktor narciarstwa zjazdowego), bezpieczna jazda motocyklem i wiele innych form aktywności, a także fotografia, głównie przyrodnicza.