Wojciech Ostrowski | Noc Naukowców

Wojciech Ostrowski

Doktorant Wydziału Chemii UAM. Swoje badania prowadzi w Zakładzie Chemii Supramolekularej. Skupiają się one wokół zastosowań technik spektrometrii mas w analizie kompleksów związków organicznych z metalami. Chętnie angażuje się w zadania mające na celu popularyzację nauki, stąd jego obecność na Nocy Naukowców.