MIEJSCA

  POLITECHNIKA POZNAŃSKA KAMPUS PIOTROWO 1) CENTRUM NOCY NAUKOWCÓW (CENTRUM WYKŁADOWE i BIBLIOTEKA PP), UL.PIOTROWO 2 2) BUDYNEK WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO, UL. PIOTROWO 3A 3) HALE LABORATORYJNE, UL. PIOTROWO 2 4) CENTRUM MECHATRONIKI, BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII, UL. JANA PAWŁA II 5) BUDYNEK WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI, UL. POLANKA 3 6) BUDYNEK WYDZIAŁU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ, UL. BERDYCHOWO 4 7) BUDYNEK WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA, UL. STRZELECKA 11   UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 1) WYDZIAŁ ANGLISTYKI, COLLEGIUM NOVUM, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4 2) WYDZIAŁ BIOLOGII, COLLEGIUM BIOLOGICUM, UL. UMULTOWSKA 89 3) WYDZIAŁ CHEMII, COLLEGIUM CHEMICUM, UL. UMULTOWSKA 89B 4) WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ, COLLEGIUM MAIUS, UL. FREDRY 10 5) WYDZIAŁ FIZYKI, COLLEGIUM PHYSICUM, UL. UMULTOWSKA 85 6) WYDZIAŁ HISTORYCZNY, COLLEGIUM HISTORICUM, UL. ŚW. MARCIN 78 7) WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, UL. SZAMARZEWSKIEGO 89C 8) WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH, COLLEGIUM GEOGRAPHICUM, UL. DZIĘGIELOWA 27 9) WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA, UL. UMULTOWSKA 89A 10) WYDZIAŁ NEOFILOLOGII, COLLEGIUM NOVUM, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4 11) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, COLLEGIUM IURDICUM NOVUM, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 53 12) BIBLIOTEKA KA UNIWERSYTECKA, UL. FRANCISZKA RATAJCZAKA 38/40 13) OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE UAM, UL. SŁONECZNA 36   UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 1) COLLEGIUM MAXIMUM, UL. WOJSKA POLSKIEGO 28 2) KOLEGIUM RUNGEGO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 52 3) KOLEGIUM GAWĘCKIEGO, UL.