Stoisko Europejskie – Bądźmy EKO z Syriuszem | Noc Naukowców

Stoisko Europejskie – Bądźmy EKO z Syriuszem

Komisja Europejska, zdając sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska w obliczu kryzysu klimatycznego, ustanowiła jednym ze swoich priorytetów na lata 2019-2024 Europejski Zielony Ład. Europejski Zielony Ład ma pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę:

– która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto
– w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów
– w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

Głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnięcie przez Europę do 2050 roku neutralności klimatycznej. Jednak w ramach Europejskiego Zielonego Ładu istotną rolę odgrywa podejście całościowe, czyli uwzględnienie wszelkich czynników mających wpływ na nasze środowisko naturalne i klimat.

Nawiązując do idei Europejskiego Zielonego Ładu oraz hasła przewodniego tegorocznej edycji Nocy Naukowców ,,SOS dla Ziemi’’, chcielibyśmy zachęcić Was do udziału w zadaniach
i quizach dot. tematyki ekologicznej.lub otwórz joinmyquiz.com i wprowadź ten kod: 6572 9678


lub otwórz joinmyquiz.com i wprowadź ten kod: 1799 2846


lub otwórz joinmyquiz.com i wprowadź ten kod: 6565 3902