Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | Noc Naukowców

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk jest europejskim centrum badań i rozwoju informatycznych technologii gridowych i portali internetowych. Kładzie nacisk na rozwój sieci teleinformatycznych nowej generacji oraz zarządzanie treścią cyfrową. Jako realizator szereg programów IST stał się łącznikiem współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Wspiera rozwój szeregu tworzących się nowatorskich rozwiązań o praktycznym zastosowaniu jak np. wdrożenia publicznej, cyfrowej telewizji interaktywnej, wirtualnych laboratoriów, bibliotek cyfrowych, czy nowoczesnych rozwiązań opartych na rozproszonych zasobach mocy obliczeniowej komputerów. PCSS znany jest również z wdrożenia i sprawowania nadzoru nad siecią Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań

www.pcss.pl