Politechnika Poznańska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk