Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | Noc Naukowców

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN jest doskonale rozpoznawalną w Europie instytucją badawczo-rozwojową w zakresie ICT oraz ważnym węzłem europejskiej infrastruktury informatycznej nauki.

Ponad 300 osobowy zespół PCSS posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w zakresie projektowania, optymalizacji i wdrażania cyfrowych laboratoriów oraz infrastruktur badawczych i usług sieciowych nowych generacji, szkolenia użytkowników, zarządzania infrastrukturami i ich bezpieczeństwem, tworzenia systemów i platform przetwarzania danych dużej skali.

PCSS jest centrum obliczeniowym Komputerów Dużej Mocy (KDM) oraz operatorem krajowej sieci naukowej PIONIER, która łączy 21 miejskich sieci komputerowych i 5 centrów KDM. PCSS jest ponadto krajowym węzłem infrastruktur europejskich sieci naukowej GÉANT, PRACE oraz EUDAT. PCSS posiada blisko 20 nowoczesnych laboratoriów wyposażonych w sprzęt wykorzystywany do prac b+r w zakresie technologii ICT i ich zastosowań w przemyśle. Centrum dysponuje także infrastrukturą Laboratoriów Przyszłości FutureLab, która pozwala podejmować prace w modelu „żywych laboratoriów”. PCSS jest współinicjatorem Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego (razem z Miastem Poznań, Politechniką Poznańską oraz poznańskimi firmami IT). W ramach projektu I4MS-Growth, PCSS uruchomił pierwszy w Europie Centralnej Węzeł Innowacji Cyfrowych pod nazwą HPC4Poland. Prace badawcze realizowane w PCSS w ramach europejskich i globalnych programów badawczych i strukturalnych obejmują wiele interdyscyplinarnych obszarów – PCSS ma na swoim koncie ponad 200 takich projektów, z czego ponad 50 w programie Horyzont 2020.

www.pcss.pl