Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk | Noc Naukowców

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Instytut
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (IFM PAN) w Poznaniu został założony jako samodzielna jednostka w 1975 roku. Struktura IFM PAN złożona jest z 14 zakładów, które są zgrupowane w 3 oddziałach. Prace badawcze Instytutu obejmują przede wszystkim badania podstawowe z zakresu fizyki materii skondensowanej, przy czym wszystkie laboratoria badawcze stosują zarówno metody doświadczalne, jak i teoretyczne.

Działalność naukowa
Każdego roku pracownicy Instytutu publikują artykuły w czasopismach międzynarodowych oraz przedstawiają referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Mniej więcej połowa z nich jest opracowywana we współpracy z partnerami zagranicznymi. Rada Naukowa Instytutu, w skład której wchodzą zarówno niezależni pracownicy naukowi, jak i wybitni naukowcy z różnych polskich ośrodków badawczych, posiada prawo nadawania stopni doktora i doktora nauk ścisłych.

Laboratoria:
Zespoły IFM PAN posiadają doświadczenie w prowadzeniu zaawansowanych badań zarówno na układach małowymiarowych, jak i objętościowych na światowym poziomie, a laboratoria stosują najbardziej zaawansowane technologie oraz wyposażone są w nowoczesną aparaturę do przygotowania
i charakteryzacji próbek.

Badania naukowe:
Badania prowadzone w IFM PAN dotyczą głównie fizyki materii skondensowanej, ze szczególnym uwzględnieniem:
– teoretycznej i doświadczalnej fizyki magnetyków (cienkowarstwowej, magnetyki amorficznej, struktury elektronicznej);
– fizyki ferroików (ferroelektryczność, przewodniki superprotoniczne, elektrony, piezopolimery);
– ciekłych kryształów (materiałów ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych, faz egzotycznych);
– krystalicznych przewodników molekularnych i fulerenów;
– systemów spintronicznych, mezo- i nanoskopowych;
– nadprzewodnictwa i fizyki niskotemperaturowej;
– elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR);
– mikroobrazowania rezonansu magnetycznego (MRI);
– symulacji komputerowych (auksetyka, koloidy).

Popularyzacja nauki:
„LATO Z HELEM” – Warsztaty Naukowe Lato z Helem to spotkanie zdolnej młodzieży z wybitnymi naukowcami z całego kraju i umożliwienie jej branie udziału w pomiarach naukowych w Zakładzie Fizyk Niskich Temperatur w Odolanowie Instytutu Fizyki Molekularnej w Poznaniu, które następnie opracowują i samodzielnie przedstawiają.

„FIZYKA WARTA POZNANIA”– gdzie nasi naukowcy prezentują szereg niesamowicie ekscytujących wykładów adresowanych głównie dla młodzieży wyższych klas szkół podstawowych i szkół średnich. Jak tylko sytuacja epidemiczna pozwoli, wykłady zostaną wznowione.

„PRZEDSZKOLE FIZYKI MOLEKULARNEJ”. Jest to nowa oferta IFM PAN skierowana do młodzieży ze szkół średnich. Celem „Przedszkola” jest zapoznanie młodzieży z aktualną problematyką naukową oraz jej udział w badaniach prowadzonych w Instytucie. Zainteresowane szkoły oraz uczniów pasjonujących się fizyką zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym. Szczegóły zostaną podane wkrótce na naszej stronie internetowej.

„SMARTBEE CLUB”– nauka przez zabawę dla najmłodszych. To odpowiedź na potrzeby dzieci, które chcą wiedzieć i rozumieć więcej. Wchodzicie z nami do świata nauki w programie edukacyjnym opracowanym i rekomendowanym przez zespół polskich naukowców wywodzących się z Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.

Ludzie nauki:
W Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu realizują swoje pasje, w większości, tak zwani „zwariowani naukowcy” , zafascynowani poznawaniem, odkrywaniem i czynnym przekazywaniem swojej wiedzy ludzie nauki. Na co dzień cichutko zamknięci w swoim świecie, wybuchają dziecięcą radością, mogąc dzielić się swoimi odkryciami z fascynatami nauki w każdym wieku.

https://www.ifmpan.poznan.pl/pl/