Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Noc Naukowców

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. W 2014 roku UEP uplasował się na pierwszym miejscu w drugiej edycji rankingu polskich uczelni akademickich tygodnika „Polityka”.

UEP zajął też drugie miejsce wśród uczelni ekonomicznych w ogólnopolskim rankingu Perspektywy 2014. Uczelnia uzyskała również tytuł  „Kuźnia Kadr 2014” za największe postępy w promocji kadr naukowych w minionym roku.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Studenci UEP mogą studiować na 5 wydziałach, 14 kierunkach i ponad 60 specjalnościach.

Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Kadra naukowa UEP zasiada w uznanych gremiach eksperckich, uczestniczy w badaniach i ekspertyzach, doradza podmiotom gospodarki i państwa.

UEP oferuje również unikatowe w skali kraju bloki przedmiotów prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów ze świata biznesu, szefów i menedżerów wiodących korporacji i przedsiębiorstw oraz profesorów z uczelni zagranicznych. Ponadto UEP od wielu lat współpracuje z naukowymi ośrodkami zagranicznymi w wielu krajach.

ue.poznan.pl/pl/