Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk | Noc Naukowców

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

Jesteśmy czołową polską jednostką naukową zajmującą się genetyką człowieka. Poprzez naukę staramy się stawić czoła współczesnym wyzwaniom związanym ze zdrowiem. Prowadzone przez nas badania naukowe skupiają się m.in. na poszukiwaniu genetycznego podłoża chorób rzadkich, chorób cywilizacyjnych, nowotworów czy niepłodności.

Prowadzone w Instytucie badania mają nie tylko aspekt poznawczy, ale dzięki szerokiej współpracy z placówkami: klinikami, szpitalami i firmami biotechnologicznymi znajdują zastosowanie w diagnostyce i opracowywaniu innowacyjnych terapii.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i poprzez działania popularyzatorskie takie jak Noc Naukowców przybliżamy Państwu naszą pracę i staramy się pomóc zrozumieć fascynujący świat DNA.

Instytut Genetyki Człowieka PAN
ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań

igcz.poznan.pl