Agnieszka Rosada | Noc Naukowców

Agnieszka Rosada

Mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Rosada jest doktorantką na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu. Naukowo zajmuje się zabytkowymi założeniami ogrodowymi. Lubi przyrodę i prace w terenie. Prywatnie stara się być osobą uśmiechniętą i otwarta na świat.