Anita Zaworska | Noc Naukowców

Anita Zaworska

Mgr inż. Anita Zaworska jest doktorantką w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej na Wydziale Weterynarii i Nauki o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się nasionami roślin strączkowych i biologicznymi metodami ich przetwarzania (głównie fermentacja) oraz dodatkami stosowanymi w żywieniu świń.