Anna Wyrwa | Noc Naukowców

Anna Wyrwa

Absolwentka filozofii o specjalności komunikacja społeczna oraz historii. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na specjalności turystyka i animacja historii (Wydział Historyczny UAM). Pasjonuje się średniowieczem, co przekłada się również na działalność w grupach o charakterze rekonstrukcji historycznej: wczesnośredniowiecznej Walpurgis oraz późnośredniowiecznej Civitas Posnanensis.