Arkadiusz Marek Tomczyk | Noc Naukowców

Arkadiusz Marek Tomczyk

W maju 2013 roku obronił pracę magisterską pt. „Synoptyczne uwarunkowania występowania pokrywy śnieżnej w wybranych regionach Europy”, której promotorem była prof. UAM dr hab. Ewa Bednorz. W tym samych roku rozpoczął studia doktoranckie
w Zakładzie Klimatologii na WNGiG UAM. Główna tematyka jego prac badawczych dotyczy rozpoznania warunków cyrkulacyjnych, powodujących występowanie fal upałów
w Europie.