Dariusz Pazderski | Noc Naukowców

Dariusz Pazderski

Pracuję w Katedrze Sterowania i Inżynierii Systemów na Politechnice Poznańskiej. Prowadzę badania i zajęcia ze studentami w zakresie robotyki. Szczególnie interesują mnie roboty mobilne zdolne do poruszania się w środowisku, wyposażone w elektroniczne narządy zmysłów, za pomocą których potrafią postrzegać świat i go interpretować. Moje prace dotyczą metod sterowania takimi robotami, tak aby zagwarantować ich bezpieczny ruch i uzyskanie zadanego celu. Przykładem praktycznym wykorzystania takich algorytmów może być automatyczne parkowanie samochodu z jednoczesnym unikaniem kolizji ze stałymi elementami środowiska i innymi pojazdami. Jestem przekonany, że stoimy u progu powszechnego wykorzystania robotów mobilnych i w nieodległej przyszłości coraz częściej będziemy jest spotykać w naszym codziennym życiu.