E.Radziejewska-Kubzdela | Noc Naukowców

E.Radziejewska-Kubzdela

Dr inż. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela jest pracownikiem Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Sławi w kraju i na świecie zalety surówki warzywnej typu „colesław”. W pracy zawsze dba o miłą atmosferę, najczęściej stosuje w tym celu gazy inertne (np. azot). Poza Uczelnią nie lubi próżnować, dlatego została mamą dwójki dzieci.