Gabriela Sworska | Noc Naukowców

Gabriela Sworska

Jestem studentką pierwszego roku archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wybrałam specjalność orientalną i antyczną, abym mogła rozwinąć swoje zainteresowania nad obszarem śródziemnomorskim na większą skalę. Od dawna jednak największe miejsce w moim sercu zajmuje starożytny Egipt i wszystko co dotyczy tego tematu: ludzie, kultura i wierzenia. To tej cywilizacji pragnę poświęcić całe studia, a później całe życie. Wolne chwile od nauki spędzam z przyjaciółmi lub czytając książki.