Grzegorz Rachlewicz | Noc Naukowców

Grzegorz Rachlewicz

Kierownik Zakładu Badań Kriosfery Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Stacji Polarnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Zatoce Petunia, Svalbard.

Członek wielu organizacji naukowych, w tym Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk. Wielokrotnie brał udział w wyprawach do obszarów polarnych: zarówno Antarktyki, jak i Arktyki.