Katarzyna Stefaniak | Noc Naukowców

Katarzyna Stefaniak

W pracy zawodowej zajmuje się badaniem parametrów geotechnicznych charakteryzujących podłoże budowlane pod względem jego współpracy z budowlą. Szeroko pojęta geotechnika oraz geologia inżynierska zafascynowała ją w trakcie studiów magisterskich. Rozwój intelektualny uważa za sposób na to, aby coraz lepiej poznawać i rozumieć otaczający nas świat. Wolne chwile poświęca aktywności fizycznej i podróżowaniu.