Krzysztof Siodła | Noc Naukowców

Krzysztof Siodła

Jest kierownikiem Zakładu Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych i wicedyrektorem Instytutu Elektroenergetyki. Podczas Nocy Naukowców będzie koordynatorem pokazów „Wysokie napięcia”. Naukowo zajmuje się badaniem układów izolacyjnych elektroenergetycznych urządzeń wysokiego napięcia, takich jak transformatory, kable, kondensatory, izolatory. Dlaczego został naukowcem?

„W ramach praktyki studenckiej brałem udział w badaniach wykonywanych w laboratorium wysokich napięć w Wielkiej Brytanii, co mi się bardzo spodobało. Uczestniczyłem w zajęciach studenckiego koła naukowego elektroenergetyków. Na ostatnim roku studiów brałem udział w badaniach prowadzonych w laboratorium wysokich napięć naszej politechniki. Gdy po studiach pojawiła się możliwość pracy w Instytucie Elektroenergetyki bez wahania z niej skorzystałem”.