Krzysztof Wegner | Noc Naukowców

Krzysztof Wegner

Krzysztof Wegner jest pracownikiem Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Pracuje w zespole prof. Marka Domańskiego. Jego praca związana jest z rozwojem różnego rodzaju telewizji przyszłości, miedzy innymi: telewizji 3D – którą można oglądać bez jakichkolwiek okularów 3D, oraz telewizji swobodnego punktu widzenia, w której widz może swobodnie przemieszczać się po scenie i samemu decydować z którego miejsca chce oglądać akcje dziejącą się na scenie. Krzysztof Wegner jest przedstawicielem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej ISO/IEC, gdzie wraz z naukowcami z całego świata, aktywnie pracuje nad stworzeniem nowych standardów telewizji 3D. Jest współautorem jednej z 2 najlepiej ocenianych na świecie techniki kompresji wielowidokowych sekwencji wizyjnych z informacją przestrzenną, która obecnie jest przedmiotem międzynarodowej standaryzacji.

Jest autorem wielu prac naukowych związanych z kompresją obrazu ruchomego, estymacją głębi, syntezą widoków, i ogólnie telewizją 3D.