Lucyna Przezbórska-Skobiej | Noc Naukowców

Lucyna Przezbórska-Skobiej

Pracuje na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym w najlepszej Katedrze o najdłuższej nazwie… Agroturystyka, czyli turystyka w gospodarstwach rolnych – to hasło przewodnie pracy naukowej, ale także miejsce wypoczynku w różnych stronach świata. Ciągle główkuje nad fenomenem agroturystyki na świecie i w Polsce oraz nieustannie stawia pytania: dlaczego? gdzie? jak? po co? Wielbicielka kotów, zwłaszcza czarnych (i innych futrzaków) J …oraz domowych przetworów owocowo-ziołowo-warzywnych.