M. Szumacher-Strabel A.Cieślak | Noc Naukowców

M. Szumacher-Strabel A.Cieślak

Dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, prof. nadzw. oraz dr hab. inż. Adam Cieślak od 15 lat w tzw. duecie egzotycznym zajmują się badaniem wpływu żywienia zwierząt przeżuwających na procesy zachodzące w ich przewodzie pokarmowym. W przypadku takowych zwierząt musimy pamiętać, że aby otrzymać mleko lub stek wołowy (może być polędwica z jagniąt) wcale nie żywimy krów czy owiec…! Żywimy mikroorganizmy bytujące w ich żołądku!!! Dla porównania: aby otrzymać kotlet schabowy lub stek ze strusia – żywimy świnkę lub strusia. Nasza dwójka naukowców zajmuje się zatem badaniem potrzeb pokarmowych bakterii, grzybów i pierwotniaków zamieszkujących w żwaczu (żołądku) przeżuwaczy. Dostępne dzisiaj metody pozwalające na hodowanie w warunkach in vitro (podobnie, jak chomika w domu) mikroorganizmów, umożliwiają podawanie im różnych składników i sprawdzanie czy zastosowane ‘menu’ im odpowiada, czyli, czy dobrze się rozwijają i pracują produkując tym samym mleko i mięso o odpowiednim składzie. Reasumując, zajmują się, przy pomocy nowoczesnych technik laboratoryjnych, bezpośrednio analizą wpływu paszy podawanej zwierzętom na przemiany zachodzące w żwaczu, a pośrednio wpływem tej paszy na skład produktów uzyskiwanych od zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości związków o charakterze prozdrowotnym, pożądanym przez konsumenta.