Mariusz Sojka | Noc Naukowców

Mariusz Sojka

Od dzieciństwa fascynuje go otaczający świat. Rodzice już w wieku czterech lat dostrzegli u niego żyłkę naukowca. Zawsze musiał wiedzieć jak zrobione są i jak działają wszystkie otaczające go przedmioty, dlatego pierwsze lata eksperymentów (bez przygotowania naukowego) skutkowały raczej wstępnym rozpoznaniem połączonym z destrukcją.
Został naukowcem, ponieważ zawsze chciał dowiedzieć się tego, czego nie można znaleźć w podręcznikach. Zainteresowanie Systemami Informacji Przestrzennej (GIS) łączy ze swoją największą pasją Hydrologią. Pasję do „wody” zawdzięcza rodzicom. Do dziś podczas częstych rodzinnych pikników nad rzeką lub jeziorem, łączy przyjemność- wędkarstwo i uprawianie sportów wodnych- z badaniami naukowymi. Fascynuje go potęga, siła i nieprzewidywalność wody. Jest zadowolony z tego, co robi ponieważ, udało mu się połączyć pasję z pracą. Uwielbia prowadzić badania w terenie. Po każdym dniu pracy za biurkiem swój wolny czas spędza aktywnie na świeżym powietrzu.
Pracę naukową rozpoczął w 2001 roku w zakładzie Hydrologii i Zasobów Wodnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe to badanie obiegu wody w zlewniach rzecznych. Obecnie prowadzi badania naukowe w zakresie zastosowania Systemów Informacji Geograficznej w analizie zjawisk i procesów zachodzących w zlewniach rzecznych, w szczególności: odpływu, procesów erozyjnych, zdolności retencyjnych, wymywania związków azotu i fosforu oraz oddziaływań antropogenicznych na reżim hydrologiczny rzeki i jakość wód. Jest użytkownikiem programów ArcGIS, SAGA GIS, MapInfo oraz MapMaker.