Patrycja Siudek | Noc Naukowców

Patrycja Siudek

Adiunkt, stażysta Narodowego Centrum Nauki, od 2012 roku związana z Pracownią Analizy Wody i Gruntów na Wydziale Chemii UAM. Z wykształcenia oceanolog, obecnie zaangażowana w projekt badawczy dotyczący transformacji metali śladowych i trwałych zanieczyszczeń organicznych w rejonach zurbanizowanych. Specjalizuje się w zagadnieniach z chemii atmosfery i środowiska, tj. skład i przemiany aerozoli atmosferycznych, procesy wymiany i dystrybucji metali w pokrywie śnieżnej.