Piotr Sauer | Noc Naukowców

Piotr Sauer

Pracuję w Katedrze Sterowania i Inżynierii Systemów na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Prowadzę zajęcia ze studentami w zakresie automatyki przemysłowej, budynkowej oraz robotyki. Moja praca naukowa skupia się wokół praktycznych zastosowań robotyki ze szczególnym naciskiem na robotykę wykorzystywaną w medycynie w następujących dziedzinach: chirurgii laparoskopowej, otolaryngologii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Moja działalność naukowa dotyczy praktycznego wykorzystania metod sterowania manipulatorami z elastycznością w złączach oraz algorytmów sterowania siłowego. Według mnie rozwój nowych technologii w dziedzinie mechaniki, elektroniki i informatyki przyczynia się do nowego zastosowania robotyki na rzecz człowieka i jego bezpieczeństwa.