Ryszard Plenzler | Noc Naukowców

Ryszard Plenzler

Ryszard Plenzler jest starszym wykładowcą w Katedrze Mechaniki i Techniki Cieplnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i kierownikiem Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Drewnianych. Technolog drewna, zawodowo zajmujący się mechaniką ogólną, wytrzymałością materiałów, reologią drewna i tworzyw drewnopochodnych oraz zespolonymi z drewna i tworzyw drewnopochodnych elementami konstrukcyjnymi. Jeden z wykładanych przedmiotów – tradycyjne budownictwo drewniane – stał się jego życiową pasją. Pomimo wyśrubowanych wymagań stawianych studentom był kilkakrotnie – ku swojemu zdziwieniu – wybierany najlepszym wykładowcą Wydziału Technologii Drewna.