Ryszard Rezler | Noc Naukowców

Ryszard Rezler

Po ukończeniu studiów Fizycznych na UAM swoją karierę zawodową rozpocząłem krótkim stażem w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w którym praktykowałem w charakterze synoptyka. Prognozowanie pogody na podstawie obserwacji chmur nie było mi pisane. Wkrótce znalazłem swoje miejsce w Katedrze Fizyki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Przygodę z nauką rozpocząłem od badania właściwości mechaniczno-reologicznych układów skrobiowych badając ich procesy sieciowania przestrzennego i kompleksowania. Właściwości fizyczne skrobi, białek i innych biopolimerów są głównymi obszarami moich zainteresowań naukowych. Praca jest równocześnie jedną z moich pasji. Jednak nie samą pracą człowiek żyje, wolne chwile spędzam na słuchaniu muzyki. Praktycznie ograniczam się do słuchania muzyki dawnej i oczywiście ukochanego śpiewu gregoriańskiego. Melodyka tego śpiewu pozwala, choć przez chwile dotknąć tego, co nie jest nazwane.